POTRAŽITE ADVOKAT

LINKOVI

KALENDAR

Trajnim Online: "Sigurimi i kërkesës pasurore juridike"

14 November 2020

ekipi

Test Lajm Qendra Trajnuese

14.11.2020 - Qendra Trajnuese për Avokatë e Odës së Avokatëve të Kosovës,  ka organizuar trajnimin me temë"Sigurimi i kërkesës pasurore juridike"

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin avokatët e regjionit të Prizrenit, Gjilanit dhe Ferizajt.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë trajnim virtual ishte: 68.

Ligjërues i këtij trajnimi ishte: Dr.Sc. Rafet Haxhaj, Gjyqtar.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numërohen kredi të AVLO-së.

QTA, do të vazhdoj në mbajtjen e aktiviteteve të tilla, në ditët dhe javët në vijim me regjione të tjera në mënyrë rotative.