POTRAŽITE ADVOKAT

LINKOVI

KALENDAR

Konkurs za 5 (pet) diplomirane pripravnike – pripravnike u AKK

31 March 2022

ekipi

31.03.2022, Priština - Advokatska Komora Kosova omogućava pripravnički staž u trajanju od 1 godine (uz plaćanje) za 5 (pet) diplomiranih pravnika, a 5 (pet) narednih će ostati na rezervnoj listi

Uslovi:

Biti diplomirani pravnik sa četvorogodišnjim programom ili ste  završili master studije.

Potrebni/Traženi dokumenti:

  • CV
  • Motivaciono pismo
  • Diploma Pravnog fakulteta na Kosovu ili diploma Pravnog fakulteta druge države koju je nostrifikovalo Ministarstvo prosvete u Republici Kosovo (overena kopija)
  • Potvrda da niste pod istragom (original)
  • Potvrda da niste zaposleni (original)

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa, a popunjena dokumenta se moraju  dostaviti u kancelariji AKK u Prištini, Bedri Pejani br.31, do 14 April 2022 u 16:00.

Za preuzimanje konkursa na albanskom kliknite ovde

Za preuzimanje konkursa na srpskom kliknite ovde

Priština, 31 Mart 2022