POTRAŽITE ADVOKAT

LINKOVI

KALENDAR

Predsednik veća se sastao sa advokatima koji iznose svoje zabrinutosti u vezi sa KPA i BSPK

11 February 2022

ekipi

Priština, 11.02.2022 - Predsednik Advokatske komore Kosova g. Behar Ejupi, primio je na sastanku nekoliko advokata iz Regionalnog ogranka Prištine.

Advokati z. Bejtuš Isufi, z. Anton Nokaj, z. Hamdi Podvorica i g. Bekim Ahmeti je pred predsednikom Ejupijem izrazio zabrinutost u vezi sa tendencijom degradacije položaja advokata sa promenom prakse i procedure od strane Unije Nezavisnih Sindikata Kosova.

Ova promena spada u završnu fazu obrade uplata u vezi sa 20% privatizovanih preduzeća, gde BSPK teži da isplate direktno otpušta na račune korisnika potpuno zaobilazeći advokate uprkos činjenici da su oni dostavili relevantnu dokumentaciju i ovlašćenja.

Predsedavajući g. Behar Ejupi, obećao je da ću svaki put iu svim slučajevima nastaviti da štitim i podržavam legitimna prava svih advokata sa svoje pozicije i da će se Advokatska komora Kosova u ovom slučaju obratiti nadležnim organima radi otklanjanja ovih prepreka.

U pismu koje je Advokatska komora Kosova dostavila predsedniku BSPK i predsedniku odbora KPA, između ostalog, navedeno je da:

"... postupak su pokrenuli advokati na osnovu (overenih) ovlašćenja, nastavljen u Posebnoj komori Vrhovnog suda i zastupali su ga advokati koji bi trebalo da budu obeštećeni na osnovu tužilaštva/ovlašćenja koje imaju stranke, dakle neprihvatljivo je i nezakonito menjati dosadašnju praksu koja je bila funkcionalna i zakonita”.

AKK je naknadno zatražila od BSPK da bez oklevanja nastavi sa dosadašnjom praksom kako ne bi došlo do kršenja zakona i nepopravljive štete, što će nesumnjivo biti teret onih koji su do sada promenili procedure/prakse.

Advokatska komora Kosova je takođe zatražila od BSPK, da na osnovu zakona na snazi, ni na koji način ne zaobilazi advokate, inače ću nastaviti sve pravne postupke i tražiti eventualnu odgovornost u vezi sa pričinjenom štetom za njene članove / pravni zaobilazeći advokate u takvim postupcima.

Advokatska komora Kosova će nastaviti da zastupa i štiti dostojanstvo i interese advokata na republičkom nivou i stoga podstiče sve svoje članstvo da prijave svoje probleme u vezi sa pravosudnim sistemom.