POTRAŽITE ADVOKAT

LINKOVI

KALENDAR

Avokati në studio – “Përfaqësimi/mbrojtja në rastet e vrasjeve të rënda dhe perceptimi i publikut lidhur me këto përfaqësime”

25 January 2022

ekipi