POTRAŽITE ADVOKAT

LINKOVI

KALENDAR

AKK, učestvuje na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o krivičnom postupku

17 January 2022

ekipi

Priština, 17.01.2022 – Na poziv Skupštine Kosova, predstavnici Advokatske komore Kosova, sa predsednikom Behar Ejupi, potpredsednikom Naim Rudari, advokatima Artan Qerkini i Florin Vertopi, učestvovali su na javnoj raspravi o Nacrtu kodeksa Krivični postupak, u organizaciji Odbora za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije za borbu protiv korupcije.

Pored predstavnika AKK, ovoj javnoj raspravi prisustvovali su i predstavnici Kancelarije Evropske unije, Ministarstva pravde, Sudskog saveta Kosova, kao i predstavnici civilnog društva.

Predsednik AKK, g. Behar Ejupi je istakao da Advokatska komora Kosova ima ključnu ulogu u pravosudnom sistemu, stoga je neophodno saslušati i veoma ozbiljno shvatiti njene predloge date tokom izrade novog Kodeksa o krivičnom postupku. Dalje Ejupi, istakao da je veoma važno da se kroz ovaj Kodeks regulišu pitanja koja su veoma važna za pravosudni sistem ali i za dobrobit svih građana Republike Kosovo.

Između ostalog, predsednik Ejupi je istakao da treba otkloniti mogućnost razrešenja branioca u krivičnom postupku, kao i novčanu kaznu advokatu zbog toga što takve odredbe ometaju članstvo Advokatske komore Kosova u obavljanju advokatske delatnosti. U ovom kontekstu, analogija bi trebalo da bude ista kao i za razrešenje državnog tužioca i sudije, dok bi za razrešenje advokata trebalo da odluči Advokatska komora Kosova.

Predstavnici Komore g. Rudari, Vertopi i Qerkini, elaborirali su pitanja od interesa za advokaturu i pravosudni sistem, kako treba da budu regulisana ovim kodeksom, a posebno o pitanjima koja se odnose na smanjenje prinudne zaštite gde je traženo snižavanje praga od 10 godina kao trenutno su pitanja istražnih rokova, otklanjanje mogućnosti da advokat bude kažnjen, neophodna naknada i troškovi branioca i dr.