POTRAŽITE ADVOKAT

LINKOVI

KALENDAR

Lista e angazhimeve të avokatëve sipas detyrës zyrtare - 25.10.2021 - 31.10.2021

01 November 2021

ekipi

Lista e angazhimeve të avokatëve sipas detyrës zyrtare - 25.10.2021 - 31.10.2021

Listën e avokatëve për përfaqësimin në Polici, Prokurori, Gjykatë dhe ANJF e përbëjnë të gjithë avokatët që janë deklaruar dhe shprehin interesim për të përfaqësuar sipas detyrës zyrtare dhe ofrimin e ndihmës juridike falas në Agjencionin për Ndihmë Juridike Falas.

Lidhur me publikimin e listave të avokatëve të angazhuar në rastet sipas detyrës zyrtare, dhe çështje të tjera rreth këtyre angazhimeve, mund të kontaktoni Zyrën Koordinuese të Odës së Avokatëve të Kosovës.

 

Oda e Avokatëve të Kosovës

Rr: Bedri Pejani 31 Prishtinë, Kosovë

T&F: 038/244-586; 038/243-717,

Zyra Koordinuese e OAK-së

Mobil: 044/518-642; - 044/876-686

e-mail: zyrakoordinuese@oak-ks.org