SEARCH LAWYER

LINKS

CALENDAR

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar

13 October 2021

ekipi

Prishtinë, 13.10.2021 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

 

  • Rrahim Ajeti - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Besian Syla - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Marigona Berisha - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

 

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (2) lëndë, dhe mori vendim:

 

  1. (2) lëndë, i kthehen Zyres së Prokurorit Disiplinor për plotësim dhe korrigjim.