KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Lista e angazhimeve të avokatëve sipas detyrës zyrtare - 04.04.2022 – 10.04.2022

11 April 2022

ekipi

Listën e avokatëve për përfaqësimin në Polici, Prokurori dhe Gjykatë e përbëjnë të gjithë avokatët që janë deklaruar dhe shprehin interesim për të përfaqësuar sipas detyrës zyrtare dhe ofrimin e ndihmës juridike falas në Agjencionin për Ndihmë Juridike Falas.

Lidhur me publikimin e listave të avokatëve të angazhuar në rastet sipas detyrës zyrtare, dhe çështje të tjera rreth këtyre angazhimeve, mund të kontaktoni Zyrën Koordinuese të Odës së Avokatëve të Kosovës.

Oda e Avokatëve të Kosovës
Rr: Bedri Pejani 31 Prishtinë, Kosovë
T&F: 038/244-586; 038/243-717,
Zyra Koordinuese e OAK-së
Mobil: 044/518-642; - 044/876-686
e-mail: zyrakoordinuese@oak-ks.org