KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Udhëzimi Administrativ i KGJK-së për përfaqësim ex-officio në Gjykata

18 June 2014

ekipi

Prishtinë - Këshilli Gjyqësor i Kosovës me datë 18 Qershor 2014, ka marr vendim me të cilin ka miratuar Udhëzimin Administrativ nr.09/2014 për Procedurat për Kompensimin e Mbrojtësve me Shpenzime Publike.