KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Lista e angazhimeve të avokatëve sipas detyrës zyrtare - 20.06.2016 – 26.06.2016

26 June 2016

ekipi