KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Lista e angazhimeve të avokatëve sipas detyrës zyrtare - 16.05.2016 – 22.05.2016

22 May 2016

ekipi