Odbor za Rodna Pitanja AKK i OEBS sastali su se sa Dekanom Pravnog Fakulteta UP

21 Februar 2017

Priština, 21.02.2017 – Predsednica Odbora za Rodna pitanja Advokatske Komore Kosova, Edita Kusari i predstavnica OEBS-a na Kosovu, Jasmin Gojani sastale su se sa Dekanom Pravnog Fakulteta Univerziteta u Prištini, Haxhi Gashi i Prodekanom, Besfort Rrecaj, i tom prilikom razgovarali o mentorskom programu, projekat koji je pokrenut i primenjen ranije od strane OEBS-a u saradnji sa Advokatskom Komorom Kosova.

Predsednica Odbora za Rodna pitanja AKK, Edita Kusari tokom sastanka obavestila je predstavnike Pravnog Fakulteta, Haxhi Gashi i Besfort Rrecaj, povodom  objavljivanja konkursa od strane Advokatske Komore Kosova za esej studenata Pravnog Fakulteta UP, povodom obeležavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena. Za tri najbolja eseja predviđene su novčane nagrade, AKK će odrediti teme eseja i radove će ocenjivati stručni žiri. Oni su pozdravili inicijativu saradnje kao dobra prilika za stručno usavršavanje studenata Pravnog Fakulteta UP.

S druge strane, predstavnica OEBS-a, Jasmin Gojani obavestila je prisutne da kvalifikovani studenti treba da budu na master akademskim studijama i deset od njih će biti izabrane da budu deo projekta. Cilj ovog programa je da omogući saradnju između studenata i advokata, obavljanje vežbe kod advokata za sticanje profesionalnog iskustva.

Mentorski program se zasniva na “jedan na jedan' ili individualni odnos između mentora i mentija. Individualni rad je najčešći oblik odnosa između mentora i mentija, kao i redovni kontakti preko e-maila, telefona, Facebook-a ili drugih društvenih medija. Mentori će biti treneri i savetnici, koji će pružati podršku mladim pravnicima i studentima prava da prošire svoja znanja i pripremaju za  bavljenje advokaturom. Cilj programa mentorstva je razvoj profesionalnih sposobnosti mentija i ostvarivanje njihovog punog potencijala.

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve