AKK - NAKA jačanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa

17 Decembar 2016

Prizren, 17.12.2016 – U nizu sastanaka sa Advokatskim Komorama u regionu, održan je prvi zajednički sastanak Advokatske Komore Kosova (AKK) i Nacionalne Advokatske Komore Albanije (NAKA), sa ciljem jačanja međusobne saradnje između dve Komore.

Sastanak na nivou Upravnog Odbora između dve Komore, je vodio Predsednik Advokatske Komore Kosova, Osman Havolli i Predsednik Nacionalne Advokatske Komore Albanije, Maksim Haxhia.

Predsednik Advokatske Komore Kosova, Osman Havolli, istakao je značaj ovog sastanka za Advokatsku Komoru Kosova i Nacionalnu Advokatsku Komoru Albanije, s obzirom da je ovo prvi sastanak koji će uspostaviti užu saradnju između dve Komore. Predsednik Havolli, dalje dodao da je cilj ovih sastanaka profesionalna saradnja u oblastima od zajedničkog interesa, a i pored toga su bratskog odnosa.

S druge strane, Predsednik Nacionalne Advokatske Komore Albanije, Maksim Haxhia, zahvalio Advokatsku Komoru Kosova povodom organizacije sastanka i dodao da je cilj sastanka promovisanje jedinstva i profesionalne saradnje između dve Komore. Prema g-dinu. Haxhia, ovaj sastanak će omogućiti razmenu znanja i iskustava advokata, i doprineti uspostavljanju održivog partnerstva.

Na sastanku, pozdravljena je inicijativa za osnivanje Unije advokata albanskog-govornog područja na Balkanu i šire, čiji je cilj ujedinjenje i jačanje advokata u ostvarivanju ciljeva i izgradnju kapaciteta u pružanju stručnih usluga građanima. Tokom sastanka, članovi Upravnih Odbora, su se složili da obezbede zajedničke obuke za advokate i advokatske pripravnike dve Komore, za bolje razumevanje pravnog sistema i profesionalno usavršavanje.

Nakon sastanka, članovi dve Komore posetili su kulturno-istorijska mesta u Prizrenu, kompleks Albanske prizrenske lige i kulturno nasleđe Prizrena.

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve