Pronadzi dokumenat prema godini

Trenera

Podučavanje trenera

U cilju osnaživanja izvedbe trenera i kvaliteta u okviru Centra za obuku AKK, organizuje se redovna obuka za trenere.

Ova obuka ima za cilj da se unaprede treneri Centra za obuku AKK-a da bi se sprovodio priručnik podučavanja COA/AKK-a, osveženje znanja trenera o interaktivnim tehnikama podučavanja odraslih  koje će se sprovoditi u treninzima AKK-a, metodologiju izrade planova i strukture sadržaja treninga, zatim interaktivne tehnike demonstriranjem praktičnih primera o tome šta treba da sadrži plan podučavanja (objektive, skicu osnovnog sadržaja treninga i interaktivne tehnike treninga).

Ova obuka razvijaće se na način razgovora sa učesnicima koji su budući treneri Centra za obuku razmenom iskustava i davanjem svojih ideja u vezi sa najboljim praksama realizacije obuke.

Ovu obuku podržava NCDS i Sudski institut Kosova.

 

Molimo vas da preuzmete dokumente u nastavku

  Pretraži advokat

   

  NJOFTIME

  Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

   • Share
  Vidite sve