Pronadzi dokumenat prema godini

Specijalizacija

Specijalizacija advokata

Razvoj profesionalnih veština advokata je jedna od strateških objektiva Advokatske komore koju nastoji da dostigne između ostalog  kroz procese specijalizacije advokata. Specijalizacija advokata određena je Zakonom o Advokatskoj komori Kosova, njenim statutom, Pravilnikom za specijalizacije i drugim normativnim aktima AKK-a.

Prema Zakonu o advokaturi i normativnim aktima AKK-a, advokat može da traži od Upravnog saveta i AKK-a da mu se prihvati specijalizacija u nekoj od oblasti prava i da se ista registruje u registru advokata i može da se navede u imenu kancelarije advokata.

Na osnovu Statuta AKK-a, specijalizacija se pruža u 10 oblasti prava, dok će prema Pravilniku za specijalizacije koji je stupio na snagu od 1. januara 2014, AKK u prvoj godini od stupanja na snagu ovog pravilnika pružaće specijalizacije samo u tri oblasti i to u oblasti krivičnog prava, građanskog prava i tržišnog prava.

Specijalizacija advokata nije obavezna i nezavisno od specijalizacije, ne ograničava se pravo advokata da pružaju zakonsku pomoć u određenoj oblasti kako je određeno zakonom.

Molimo vas da preuzmete dokumente u nastavku

  Pretraži advokat

   

  NJOFTIME

  Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

   • Share
  Vidite sve