Saradnja

MEMORANDUMI

Tehnički sporazum između AKK i EULEX-a

Sporazum AKK – EULEX o sudskom preispitivanju u krivičnim predmetima

Memorandum o saradnji između AKK – USK - UTK

Memorandum o saradnji između AKK – Pravnog Fakulteta UP

Memorandum o saradnji između AKK i PPK – Albanski-Engleski

Memorandum o saradnji između AKK i PPK – Albanski-Engleski

Memorandum o saradnji između AKK i KPP

Memorandum o saradnji između AKK i Organizacije Veterana OVK

Memorandum o saradnji između AKK i Evropskog Instituta “Juridica”

 

ČLANSTVO

 

 

PARTNERI

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve