Pronadzi dokumenat prema godini

Kontinuirano obavezno pravno obrazovanje (KOPO)

Kontinuirano obavezno pravno obrazovanje za advokate je program podučavanja određen Zakonom o advokaturi, Statutom AKK-a i Pravilnikom o Kontinuiranom obaveznom pravnom obrazovanju odobren od strane Upravnog Saveta Advokatske komore Kosova koji je stupio na snagu od 1. januara 2014. Ovaj program podučavanja ima za cilj ispunjavanje potreba i očekivanja za advokata sa visokim profesionalnim, etičkim, nepristrasnim, nezavisnim i modernim integritetom.

Glavni ciljevi KOPO su:

 • Pravno obrazovanje za advokate u vezi sa pravnim reformama kao i razvojem u praksi advokature;
 • Pružanje podrške advokatima u njihovom praktičnom radu;
 • Promovisanje razmene znanja, metoda i najboljih profesionalnih praksi;
 • Osnaživanje profesionalnih veština pisanja, rasuđivanja i argumentovanja tokom sprovođenja zakona u praksi;
 • Doprinos u održavanju informisanja advokata o razvoju u oblasti sudske prakse, ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj oblasti;
 • Rast znanja advokata o međunarodnom pravu naročito o Evropskom pravu;
 • Pružanje multidisciplinarnog pristupa temama ili pitanjima izvedenih iz potreba za podučavanje advokata.

 

Molimo vas da preuzmete dokumente u nastavku

  Pretraži advokat

   

  NJOFTIME

  Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

   • Share
  Vidite sve