Klasifiko dokumentet në bazë të vitit

Trajnuesit

Me qëllim të ngritjes së performancës së trajnuesve dhe cilësisë së trajnimeve në kuadër të Qendrës Trajnuese të OAK, organizohen trajnime të rregullta për Trajnues.

Këto trajnime kanë për qëllim që të nxiten trajnerët e Qendrës Trajnuese të OAK-së që të zbatojnë Doracakun e Trajnimeve të QTA/OAK-së, rifreskimin e njohurive të trajnuesve rreth teknikave interaktive të trajnimit të të rriturve që do të zbatohen në trajnimet e OAK-së, metodologjinë e hartimit të agjendave dhe strukturës së përmbajtjes së trajnimeve, pastaj teknikat interaktive të trajnimit duke demonstruar shembuj praktik, hartimin e agjendave dhe planit të trajnimeve konkrete në punë me grupe nga pjesëmarrësit duke përdorur shembuj praktik se cfarë duhet të përfshijë plani i trajnimeve (objektivat, skicën e përmbajtjes substanciale të trajnimit dhe teknikat interative të trajnimit).

Këto trajnime zhvillohen në mënyrë bashkëbiseduese me pjesëmarrësit të cilët janë trajnerët e ardhshëm të Qendrës Trajnuese duke shkëmbyer përvoja dhe duke dhënë idetë e tyre në relacion me praktikat më të mira të realizimit të trajnimeve.

Këto trajnime janë mbështetur edhe nga NCSC dhe Instituti Gjyqësor i Kosovës.

 

Ju lutem shkarkoni dokumentet e më poshtme

  KËRKO AVOKAT

   
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

   • Share
  Shiko të gjitha