Komitetet e përhershme

RREGULLORJA PËR ORGANIZIMIN DHE PUNËN E KOMITETEVE

Neni 3

1. Në fushat e aktivitetit të tij, Këshilli Drejtues i Odës do të themelojë Komitete të Përhershme.

2. OAK, do t’i ketë këto Komitete të Përhershme:

1) Komitetin për Legjislacion dhe Çështje Normative,

2) Komitetin për Planifikimin Strategjik,

3) Komiteti për Çështje Gjinore,

4) Komitetin për Etike dhe Sistem Disiplinor,

5) Komiteti për Praktikant,

6) Komiteti për Çështjen e Komuniteteve Joshumicë.

3. Komitetet e Përhershme kanë për obligim që Këshillit Drejtues t’i paraqesin planin vjetor të punës dhe propozim buxhetin 30 ditë para mbajtjes së Kuvendit Vjetor të OAK.

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha