Kryetarët e mëhershëm

Bllazha Stankoviq – avokat në Prishtinë (1974-1977)

Hasan Kryeziu – avokat në Prishtinë periudha (1977 -1978)

Mikel Marku – avokat në Pejë ( 1978-1979)

Mirosllav Gapiq – avokat në Prizren (1980–1981)

Mustafa Radoniqi – avokat në Pejë (1981-1982)

Svetisllav Joviq – avokat në Prishtinë (1983-1984)

Latif Krasniqi – avokat në Prishtinë (1984-1985)

Mikel Marku – avokat në Pejë dhe Millorad Fillipoviq - avokat në Prishtinë (1986–1989)

Vukosav Stankoviq – avokat në Prishtinë (1986-1989)

Teki Bokshi – avokat në Gjakovë (1989-1992)

Xhafer Maliqi – avokat në Vushtrri (1992-1999)

Lirie Osmani – avokate në Prishtinë (2001-2004)

Adem Vokshi – avokat në Mitrovicë (2004-2006)

Ramë Gashi – avokat në Prishtinë (2006-2008)

Musa Dragusha – avokat në Prishtinë (2008-2011)

Ibrahim Dobruna - avokat në Prishtinë (2011-2015)

Osman Havolli - avokat në Prishtinë (2016-2020)


KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha