Klasifiko dokumentet në bazë të vitit

Hulumtimet dhe Publikimet

Hulumtimet në fushën e drejtësisë

Krahas trajnimit për avoaktë dhe kategoritë tjera të profesionistëve ligjor, Qendra Trajnuese e OAK-së do të organizoj edhe hulumitme të ndryshme lidhur me problemet ligjore në mbështetje të zhvillimit të profesionalizmit, paanësisë dhe pavarësisë së profesionit ligjor.

Nëpërmjet këtyre hulmutimeve Qendra Trajnuese e OAK-së synon  që përfituesve të vet t’iu ofrojë mbështetje praktike dhe teknike për hulumtim. Në këtë drejtim do të ofrohet mbështetje profesionale si dhe qasje në informacione të besueshme përmes përdorimit të teknologjisë informative dhe burimeve ligjore të siguruara nga OAK, me qëllim të rritjes së cilësisë në ofrimin e ndihmëps juridike dhe ushtrimin e profesionit ligjor për të gjithë përfituesit e aktiviteteve trajneuse të QTA/OAK.

Si rezultat i këtyre hulmutimeve, por edhe në bazë të iniciativave vetanake të avokatëve dhe profesionistëve ligjor Qendra Trajnuese do të realizoj publikime të ndryshme të cilat do t’i shërbejnë anëtarëve të OAK-së dhe komunitetit të gjerë të juristëve në Kosovë.

Ju lutem shkarkoni dokumentet e më poshtme

  KËRKO AVOKAT

   
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

   • Share
  Shiko të gjitha