Asistente Administrative

LINDITA FAZLIU - Asistente administrative

Asistenti/e administrativ dhe bibliotekisti kryen këto punë dhe detyra të punës:

 • Mban agjendën e Kryetarit dhe të Drejtorit ekzekutiv;
 • Pranimin dhe dorëzimin e Postes;
 • Ndihmon stafin administrativ në kryerjen e punëve teknike;
 • Përgatite formularë e vërtetime;
 • Fotokopjon materiale;
 • Bënë fajllimin e dokumenteve te OAK;
 • Përgjigjët në telefonatat e OAK-së;
 • Udhëheq bibliotekën e Odes;
 • Kryen edhe punët tjera me të cilat e ngarkon Kryetari dhe Drejtori ekzekutiv.

___________________________________________________________________________________

Tel: +383 (0) 38 244 586 & +383 (0) 38 243 717

Adresa: Rr. Bedri Pejani, Nr. 31, Prishtinë / Kosovë

E-mail: lindita.fazliu@oak-ks.org

Web: www.oak-ks.org

 

KËRKO AVOKAT

 
 • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

  • Share
Shiko të gjitha