KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit kryesor.

14 November 2023

ekipi

Prishtinë, 14.11.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit kryesor.

Komisioni Disiplinor në përbërje prej:

  • Besian Syla - Kryetar i Kolegjit
  • Violeta Jashari - Anëtare e Kolegjit
  • Rrahim Ajeti - Anëtar i Kolegjit
  • Valbona Hoxha - Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

APROVOHET Marrëveshja për pranimin e përgjegjësisë disiplinore.