KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore

26 May 2023

ekipi

Prishtinë, 26.05.2023 – Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Agim Shala - Kryetar i  Komisionit Disiplinor
  • Daut Rudi - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Kadri Sylaj - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni i Ankesave i OAK-së,, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

(1) lëndë Refuzohet si e pabazuar ankesa dhe Vërtetohet Vendimi i Komisionit Disiplinor.