KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

26 April 2023

ekipi

Prishtinë, 26.04.2023 – Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Edona Sina - Kryetare e  Komisionit Disiplinor
  • Spetim Sadiku - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Luljeta Jashari – Hertica - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni i Ankesave i OAK-së,, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

(1) lëndë Aprovohen si të bazuara ankesat e palëve, Anulohet Vendimi i Komisionit Disiplinor dhe çështja kthehet në shkallën e parë për Rivendosje