KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

12 April 2023

ekipi

Prishtinë, 12.04.2023 – Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Të pranishëm në Komisionin për Ankesa ishin:

  • Ruzhdi Berisha - Kryetarr i  Komisionit të Ankesave
  • Shpetim Sadiku - Anëtar i Komisionit të Ankesave
  • Edona Sina - Anëtare e Komisionit të Ankesave
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK – Procesmbajtëse

Komisioni për Ankesave i OAK-së, shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

  •  REFUZOHET ankesa e palës në procedurë  ashtu që VËRTETOHET Vendimi i Komisionit Disiplinor të OAK-së.