KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore

07 March 2023

ekipi

Prishtinë, 06.03.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Bajram Lajqi - Anëtar i  Komisionit Disiplinor
  • Sarandë Beqiri - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Besian Syla - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • (1) lëndë ndërprehet seanca disiplinore deri në marrjen e vendimit nga organi kompetent.