KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancat me shqyrtim fillestar

21 February 2023

ekipi

Prishtinë, 21.02.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancat me shqyrtim fillestar.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Fitim Shporta - Anëtar i  Komisionit Disiplinor
  • Marigona Berisha – Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Arsim Bilalli - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • (1) lëndë Refuzohet Propozimi i ZPD dhe Pushohet Procedura Disiplinore.