KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

01 November 2021

ekipi

Prishtinë, 01.11.2021 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Arsim Bilalli - Anëtar i  Komisionit Disiplinor

  • Agron Curri - Anëtar  i Komisionit Disiplinor

  • Sarandë Beqiri - Anëtare e Komisionit Disiplinor

  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • (1) lëndë, Lirohet nga përgjegjësia disiplinore