KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Trajnim Online: Parimet e Procedurës Penale sipas Jurisprudencës së GJEDNJ-së

25 July 2020

ekipi

Sot, më 25 Korrik 2020, Qendra Trajnuese për Avokatë ka mbajtur trajnimin Online: "Parimet e Procedurës Penale sipas Jurisprudencës së GJEDNJ-së.

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin avokatët e regjionit të Prishtinës.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë trajnim virtual ishte: 81.

Ligjërues i këtij trajnimi ishte: Prof.Dr. Artan Qerkini, avokat.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numërohen kredi të AVLO-së.

QTA, do të vazhdoj në mbajtjen e aktiviteteve të tilla, në ditët dhe javët në vijim me regjione të tjera në mënyrë rotative.