SEARCH LAWYER

LINKS

CALENDAR

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

11 October 2021

ekipi

Prishtinë, 11.10.2021 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

 

  • Besian Syla - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Agron Curri - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Violeta Jashari - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

 

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

 

  1. (1) lëndë, shqiptohet masa disiplinore Dënim me Gjobë