KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Lista e angazhimeve të avokatëve sipas detyrës zyrtare - 27.06.2016 - 03.07.2016

03 July 2016

ekipi

Lista e angazhimeve të avokatëve sipas detyrës zyrtare për periudhën 27.06.2016 deri më 03.07.2016.