Zamenik / predsednika

Statut

Član 79

1) Predsednika, koji iz objektivnih razloga ne može duže vreme da obavlja dužnost, zamenjuje zamenik predsednika (potpredsednik).

2) Potpredsednik ne mo že obavljati dužnost predsednika za period duže od 6 meseci.

Član 80

1) Predsednik i zamenik predsednika u slučaju kada zamenjuje istog, za svoj rad ima pravo na nadoknadu.

2) Visinu nadoknade iz stava 1. ovog člana određuje Upravni odbor.

Član 81

Mandat Predsednika i zamenika predsednika prestaje;

1.sa ostavkom

2.razrešenjem

3.kada više od 6 meseci neprekidno nije u stanju da obavlja dužnost

Za postupak razrešenja shodno se primenjuju odredbe ovog statuta o pozivu i odluci na

sednicama Skupštine.

 

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve