Nadzorni savet

Statut

Nadzorni odbor

Član 88

1.Članove Nadzornog Odbora imenuje Skupština.

2.Nadzorni odbor se sastoji od 5 članoa koje bira Skupština AKK. Predsednik nadzornog odbora izabran je od samih članova.

Član 89

Prema predlogu Upravnog Odbora ili jedne trećine (1/3) članova Skupštine, Skupština ima pravo da razreši svakog člana Nadzornog odbora, i pre I steka mandata, ukoliko se utvrđuje da nije korektno i profesionalno obavljao posao. Odluka Skupštine je konačna.

Član 90

1.Nadzorni Odbor je obavezan da najmanje 1 (jednom) godišnje kontroliše finansijsko Poslovanje AKK

2.obavljenom radu izrađuje izveštaj koji dostavlja Skupštini na usvajanje.

Član 91

Organi

AKK koji upravljaju finansijskim poslovanje AKK (Upravni odbor i Predsednik AKK), dužni su da predstavljaju sve podatke Nadzornom Odboru, koje oni traže.

 

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve