Stalni odbori

Član 3

1. U oblasti delatnosti, Upravni Savet Komore će osnivati stalne Komisije.

2. AKK će imati sledeće stalne komisije:

1) Komisija za Pripravnike

2) Komisija za Strateško Planiranje,

3) Komisija za Etiku i Disciplinski Sistem,

4) Komisija za Zakonodavstvo i normativna pitanja,

5) Komisija za rodn u ravnopravnost (pitanja)

6) Komisija za pitanja nevećinskih zajednica.

3.Upravni Savet AKK može osni vati i druge stalne komisije, iz svog delokruga.

4.Stalne Komisije su dužne da podnesu Upravnom Savetu godišnji plan rada i predlog budžeta 30 dana pre održavanja godišnje Skupštine AKK.

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve