Privremeni odbori

Član 6

1. Za određena svakodnevna pitanja –takozvane ad- hoc,  Upravni Savet će formirati privremene Komisije. One su formirane za određena pitanja i zadatke.

2.Na primer: određeni programi i usluge, pogodnosti za članove i zajednicu, Komunikacioni programi sa sudovima i drugim organima, za pokretanje, podršku I sprovođenje inicijativa I politika.

3. Privremene komisije prestaju da postoje sa završetkom projekta, odnosno rešavanje pitanja za koje su formirane.

 

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve