Prethodni predsednici

Blaža Stanković – advokat u Prištini (1974-197)

Hasan Kryeziu – advokat u Prištini (1977 -1978)

Mikel Marku – advokat u Peći ( 1978-1979)

Miroslav Gapić – advokat u  Prizrenu (1980–1981)

Mustafa Radoniqi – advokat u Peći (1981-1982)

Svetislav Jović – advokat u Prištini (1983-1984)

Latif Krasniqi – advokat u Prištini (1984-1985)

Mikel Marku – advokat u Peći i Milorad Filipović – advokat u Prištini (1986–1989)

Vukosav Stanković – advokat u Prištini (1986-1989)

Teki Bokshi – advokat u Đakovici (1989-1992)

Xhafer Maliqi – advokat u Vučitrn (1992-1999)

Lirie Osmani – advokat u Prištini (2001-2004)

Adem Vokshi – advokat u Mitrovici (2004-2006)

Rame Gashi – advokat u Prištini (2006-2008)

Musa Dragusha – advokat u Prištini (2008-2011)

Ibrahim Dobruna – advokat u Prištini (2011)

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve