Kontakt

Address online [email protected]

Online adresa: [email protected], za komentare, sugestije i pitanja od interesa za pravosudni sistem Republike Kosova

 

AVOKATSKA KOMORA KOSOVA

Tel: +381 (0) 38 244 586 & +381 (0) 38 243 717

Ul. Bedri Pejani, Nr. 31

10000, Priština, Kosovo

E-mail: [email protected]

Web: www.oak-ks.org

Addres: Ul. Bedri Pejani, Nr. 31, Priština, Kosovo

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve