Pronadzi dokumenat prema godini

Kompetencije i organizacija Centra za obuku

Centar za obuku u okviru Advokatske Komore Kosova osnovan je u cilju podrške izgradnji održivog sistema za kontinuirano poboljšanje kapaciteta kod advokata, praktičara advokature i pravne zakonske zajednice na Kosovu u skladu sa standardima i praksama razvijenijih zemalja.

Vitalna uloga podučavanja advokata i praktičara advokature je poboljšanje profesionalnih sposobnosti i poboljšanje osnove znanja na način da svako od njih može da doprinese na optimalan način postizanju ciljeva u vršenju njihove delatnosti.

Među osnovnim nadležnostima centra za podučavanje su: organizacija obaveznog podučavanja za advokate (KONO), organizacija procesa specijalizacije za advokate, ispit etike za advokate, trening za kandidate koji će polagati ispit sudske prakse, sveobuhvatni program za praktičare, program mentorstva za studentkinje, ispit prikladnosti  za strane advokate, obuka za trenere i istraživanja i izdanja iz raznih oblasti od interesa za korisnike profesionalnih aktivnosti Advokatske komore.

Centrom za obuku upravlja Upravni bord CT, a sastoji se od:

 • Visar Morina, profesor na Univerzitetu u Prištini  - Predsednik
 • Destan Rukiqi, advokat u Prištini
 • Ramë Gashi, advokat u Prištini
 • Albert Islami, advokat u Prištini
 • Lavdim Krasniqi, KIP

 

Redovne dnevne aktivnosti Centra za obuku ostvaruju se od strane koordinatora Centra za podučavanje.

Koordinatorka Centra za podučavanje je Albulena Ukimeri - E-mail: [email protected]

 

 

Molimo vas da preuzmete dokumente u nastavku

  Pretraži advokat

   

  NJOFTIME

  Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

   • Share
  Vidite sve