Ispit prikladnosti za advokate strance

Advokat stranac koji je dobio pravo da vrši delatnost advokata u svojoj zemlji, može da vrši delatnost u Republici Kosova u skladu sa uslovima određenim Zakonom o advokaturi i drugim aktima Advokatske komore Kosova.

Advokatska komora Kosova drži registar advokata stranaca u kojem se upisuju isti podaci kao i za lokalne advokate, podaci u vezi sa registrom nadležne vlasti zemlje u kojoj je advokat licenciran kao i podaci u vezi sa ispitom prikladnosti (IP).

Ispit prikladnosti organizuje se samo na osnovu zahteva podnetog od strane advokata stranca, koji treba da bude u skladu sa Pravilnikom za licenciranje advokata stranaca.

Ispit prikladnosti za advokate strance sastoji se od testiranja osnovnih znanja u :

 

  • Zakonskom sistemu Kosova,
  • Pravilima i procedurama pod kojima se tretira predstavljeni slučaj i
  • Kodu etike i disciplinarnom sistemu AKK-a

 

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve