Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale me theks të veçantë, Paraburgimi – Ferizaj - Etički Kodeks

 • 15 Novembar 2013

  Kodeks Profesionalne Etike Advokata

  Download

  Pretraži advokat

   

  NJOFTIME

  Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

   • Share
  Vidite sve