Kancelarija disciplinskog tužioca

22 Januar 2014

Statut

Član 93

1. Kancelarija Disciplinskog Tužioca inicira, prima i razmatra svaki disciplinski zahtev protiv advokata i pripravnika.

2.Disciplinski Tužilas je izabran od strane Upravnog Borda.

3. U toku rada, Kancelarija Disciplinskog Tužioca je nezavisna tokom razvoja istražnog postupka u skladu sa Zakonom o Advokaturi, Statutu AKK, Kodeks Profesionalne Etike, Advokata i Disciplinskom Pravilniku AKK.

4. Sastav Kancelarije Disciplinskog Tužioca i procedura izbora utvrđuju se posebnim aktom.

 

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve