Disciplinska Komisija

22 Januar 2014

Statut

Član 94

Disciplinska komisija sastoji se od 5 članova, koje bira Skupština AKK. Članovi imaju njihove zamenike.

Član 95

Disciplinska komisija bira iz svojih redova Predsednika Komisije, koji rukovodi radom Komisije.

Član 96

Tokom rada, članovi Disciplinske komisije su nezavisni i odlučuju prema Zakonu, Statutu

AKK, Kodu Profesionalne Etike advokata i Disciplinskog pravi lnika AKK. Prema predlogu Upravnog Borda ili jedne trećine (1/3) članova Skupštine, Skupština ima pravo da odlučuje o razrešenju svakog člana Disciplinske Komisije i pre isteka mandata, ako utvrdi da nije obavljao poslove korektno i profesionalno. Odluka Skupštine je Konačna.

 

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve