AVLO

Detyrimet për AVLO

Çdo avokat aktiv, duhet t’i ketë të kryera (realizuara), dhjetë (10) orë kredi të arsimimit të vazhduar ligjor. Avokati i regjistruar për të parën herë në profesion detyrohet që deri në tri vitet  e para raportuese  të kyçjes  në profesion, t’i ketë të kryera (realizuara) pesëmbëdhjetë (15) orë kredi të arsimimit të vazhduar ligjor gjatë secilit vit raportues. Ndërsa, Avokatët që kanë mbushur 70 vite janë të obliguar t’i kenë të kryera (realizuara) pesë (5) orë kredi AVLO brenda një viti.

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha