Komitetet e përhershme

Rregullore për organizimin dhe punën e komiteteve

Neni 3

1. Në fushat e aktivitetit Këshilli Drejtues i Odes do të themelojë Komitete të përhershme.

2. OAK, do t’i ketë keto Komitete të përhershme:

1) Komiteti për Praktikant

2) Komitetin për Planifikimin Strategjik,

3) Komitetin për Etike dhe Sistem Disiplinor,

4) Komitetin për Legjislacionit dhe çështje normative,

5) Komiteti për çështje gjinore

6) Komiteti për çështjen e komuniteteve joshumice.

3. Keshilli Drejtues i OAK mund të themeloj edhe komitete të tjera të përhershme, nga fusheveprimi i vet.

4. Komitetet e përhershme kanë obligim që Këshillit Drejtues ti paraqesin planin vjetor të punës dhe propozim buxhetin 30 dite para mbajtjes së Kuvendit vjetor te OAK.

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha