“Etika Profesionale e Avokatëve”

05 Tetor 2019

 

Më 05 Tetor 2019, (e Shtunë), në Hotel Dukagjini në Pejë, Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO) ka organizuar seminar me temën: “Etika Profesionale e Avokatëve”

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 49.

Ligjërues të këtij seminari ishte: z. Agron Selimaj, avokat.

Në këtë seminar/trajnim u ligjërua për:

· Parimet e përgjithshme të Kodit të etikës dhe sjellja Profesionale

· Në përgjithësi

· Kuptimi i Etikave

· Burimet

· Prezantim interaktiv lidhur me Kodin e Etikës Profesionale

Në këtë seminar avokatët pjesëmarrës kanë fituar 4 Kredi AVLO.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha