Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë

15 Janar 2020

Më 27 Janar 2018 (e Shtunë), Hotel : “Sirius”- Prishtinë,Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor të Obliguar, (AVLO) ka organizuar seminar me temën: “Negocimi i marrëveshjës për pranimin e fajësisë”,”Marrja e drejtëpërdrejtë, e tërthortë dhe rimarrja në pytjen e dëshmitarëve”.

 

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ka qenë: 221

Ligjërues i këtij seminari ishte: Arben Hoti, i cili ka ligjëruar për kushtet për negocimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, për palët, procedurat,roli i mbrojtësit dhe prokurorit, roli i Gjykatës, sfidat dhe vështirësitë.Në sesionin e dytë të këtij trajnimi është ligjëruar edhe për marrëveshjen për pranimin e fajësisë në raport me: Pranimin e fajësisë, Dëshmitarin bashkëpunues, ngjashmëritë dhe dallimet. Poashtu edhe për: Marrja e drejtëpërdrejtë, e tërthortë dhe rimarrja në pytjen e dëshmitarëve, rregullat dhe sfidat gjatë aplikimit.

 

 

 

Në këtë seminar avokatët pjesëmarrës kanë fituar 4 Kredi AVLO.

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha