Kuvendi

Delegatet e Odës së Avokatëve të Kosovës

 

PRISHTINË

Nr.

EMRI DHE MBIEMRI

1.

Adnan Pacolli

2.

Afrim Salihu

3.

Agron Curri

4.

Agron Selimaj

5.

Albana Kelmendi

6.

Albina Shala – Budakova

7.

Arben Geci

8.

Arber Shala

9.

Arsim Bilalli

10.

Asdren Hoxha

11.

Avni Leci

12.

Bekim Kafexholli

13.

Berat Tmava

14.

Besmira Hoti

15.

Besian Syla

16.

Blerim Cakolli

17.

Diamant Zekaj

18.

Elenora Ndrecaj

19.

Fanol Krasniqi

20.

Fitim Limani

21.

Halim Shala

22.

Jeton Osmani

23.

Lendita Keqekolla Gashi

24.

Leon Përlaska

25.

Leonora Dervishaj Pacolli

26.

Lule Bilalli Ymeri

27.

Marigona Berisha

28.

Merita Stublla Emini

29.

Jusuf Bytyqi

30.

Naim Rudari

31.

Naim Spahiu

32.

Nasuf Hasani

33.

Nikë Shala

34.

Rrahim Ajeti

35.

Saranda Beqiri

36.

Shpetim Sadiku

37.

Skender Musa

38.

Teuta Zhinipotoku

39.

Violeta Jashari

40.

Visar Haxhibeqiri

FERIZAJ

Nr.

EMRI DHE MBIEMRI

1.

Admir Salihu

2.

Fitim Shabani

3.

Lavdim Xheladini

4.

Flamur Troni

5.

Vildane Hamiti

MITROVICË

Nr.

EMRI DHE MBIEMRI

1.

Besim Parduzi

2.

Berat Peci

3.

Fatmire Braha

4.

Leutrim Ademi

5.

Resmije Shabani

6.

Millosh Delevic

GJAKOVË

Nr.

EMRI DHE MBIEMRI

1.

Agron Kryeziu

2.

Adhurim Bugari

3.

Bardh Maksuti

4.

Shpresa Bakija

5.

Korab Bokshi

PEJË

Nr.

EMRI DHE MBIEMRI

1.

Adem Nikqi

2.

Arbër Rrustaj

3.

Arianit Nikqi

4.

Blerim Ademaj

5.

Muharrem Hoti

6.

Pranvera Ukaj

7.

Qëndresa Lajqi

8.

Shqiponjë Beqiraj

9.

Venera Gashi

10.

Veton Berisha

 

PRIZREN

Nr.

EMRI DHE MBIEMRI

1.

Arlind Rifaj

2.

Besa Krajku

3.

Drenusha Berisha

4.

Driton Shehu

5.

Faik Miftari

6.

Fatbardha Elezkurtaj

7.

Hysen Gashi

8.

Labinot Berisha

9.

Nadire Hoxha

GJILAN

Nr.

EMRI DHE MBIEMRI

1.

Blerina Dermaku

2.

Edison Simani

3.

Fadil Sinanaj

4.

Fitim Kosumi

5.

Flakron Abdullahu

6.

Flamur Ahmeti

7.

Granit Mavriqi

8.

Limon Emini

 

Kompetencat e Kuvendit të OAK-së konform Ligjit për avokatinë

Neni 42

Organet e Odës

3. Kuvendi i Odës përbëhet nga përfaqësuesit e degëve regjionale, mbi parimin e sistemit të delegimit, të cilët zgjidhen në proporcion me numrin e anëtarëve të Degëve Regjionale.

4. Kuvendin e Odës e përbëjnë tetëdhjetë e pesë (85) delegatë.

Statuti i Odës së Avokatëve të Kosovës

Kuvendi

Neni 69

1) Kuvendi e zhvillon aktivitetin e vet ne Mbledhje.

2) Mbledhja e rregullt e Kuvendit të OAK (në tekstin e mëtejshëm Kuvendi), mbahet një herë në vit.

3) Mbledhjen e rregullt të Kuvendit e thërret Kryetari i OAK.

Neni 70

Mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit e thërret Kryetari me nismën e vet, në bazë të kërkesës së 1/3 të delegatëve të Kuvendit ose në bazë të kërkesës, së paku, të tri Degëve regjionale të OAK.

Neni 71

1) Delegatet e Kuvendit, Degët regjionale të OAK, të cilët kërkojnë mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit, kërkesën me shkrim duhet t’ia dorëzojnë Kryetarit me propozimin e rendit të ditës.

2) Kryetari e thërret mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të OAK, më së voni, në afatin prej 2 (dy) muajsh nga dita e marrjes së kërkesës nga par. 1 i këtij neni.

Neni 72

1) Thirrja për mbledhjen e rregullt ose të jashtëzakonshme të Kuvendit, si dhe të gjitha materialet përcjellëse, duhet t’i dërgohet secilit anëtar, më së voni, 15 ditë para mbajtjes së saj.

2) Në thirrje duhet të ceket vendi dhe koha e mbajtjes së Kuvendit.

Neni 73

1) Mbledhja e Kuvendit mund të mbahet dhe të merren vendimet e plotfuqishme nëse në mbledhje merr pjesë shumica e delegatëve.

2) Kuvendi merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të delegatëve të pranishëm në mbledhje.

Neni 74

1) Mbledhja e Kuvendit mund ti zhvillon punimet në sesione dhe seancën plenare. Vendimet e Kuvendit merren në seancën plenare.

2) Me rregulloren për punën e Kuvendit mund të parashihen sesionet disa ditore të Mbledhjes së Kuvendit.

Neni 75

Kompetencat e Kuvendit janë:

1. Zgjedhja e Kryetarit dhe zëvendësit të tij,

2. Zgjedhja e Komisioneve Disiplinore,

3. Zgjedhja e Komisionit mbikëqyrës,

4. Miratimi i Kodit të Etikës Profesionale, Statutit të Odës së Avokatëve, Tarifës për kompensimin e Avokatëve, Rregullores disiplinore, Rregullores për punën e Kuvendit dhe Rregullores për Arsimimin e Vazhdueshëm Ligjor të Obligueshëm të avokatëve,

5. Miratimi i buxhetit të Odës,

6. Miratimi i raportit vjetor,

7. Vendime mbi çështjet e tjera, të rezervuara me Statutin e Odës së Avokatëve.

8. Shqyrtimi i të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me kryerjen e veprimtarisë së avokatisë dhe pozitën e avokatisë,

9. Shqyrtimi i raportit të organit mbikëqyrës,

10. Debati dhe nxjerrja e qëndrimeve dhe vendimeve lidhur me përparimin e punës së OAK, bashkëpunimin dhe anëtarësinë me institucione dhe asociacione tjera vendore dhe ndërkombëtare,

11. Shqyrtimi dhe marrja e qëndrimeve mbi të gjitha çështjet nga fushëveprimi i organeve të tjera të OAK.

Neni 76

Punimet e Kuvendit zhvillohen sipas Rregullores së punës të Kuvendit.

 

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha